PAŞA Bank 2022-ci il üçün yarımillik maliyyə nəticələrini açıqlayıb

PAŞA Bank bu gün keçirilən mətbuat konfransında 2022-ci il üçün yarımillik maliyyə nəticələrini açıqlayıb. Bank, Azərbaycanın maliyyə sektorunda öz mövqeyini qorumağa və fəaliyyətini daha da genişləndirməyə davam edib. Bank, 580,355 min manat dəyərində olan ümumi kapital həcmi ilə ölkənin ən böyük kommersiya bankı mövqeyini qoruyub saxlayıb (2021: 577,438 min manat). İl sonu etibarilə PAŞA Bankın cəmi aktivləri 8,059,186 min manat təşkil edib. Bu göstərici ötən ilin sonu ilə müqayisədə 15% artıb (2021: 7,008,183 min manat).

30 iyun 2022-ci il tarixinə Bankın aktivlərinin açıqlaması aşağıdakı kimidir:
-Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri - 31%
-Müştərilərə verilmiş kreditlər - 37%
-Kredit Təşkilatlarına verilmiş kreditlər - 7%
-Qiymətli kağızlar portfeli - 23%
-Digər cari və uzunmüddətli aktivlər - 2%

PAŞA Bank 2022-ci ildə ümumi kredit portfelini 1% azalaraq 3,092,607 min manata (2021: 3,123,469 min manat) çatdırıb və kreditləşmədə ciddi artım əldə edib. Portfel üzrə effektiv ehtiyat dərəcəsi 3,43% (2021: 3,08%) təşkil edib. Qeyd olunan dövr ərzində davamlı şəkildə müştərilərə xidmət göstərən Bank, son illər ərzində inkişaf etdirdiyi biznes əlaqələrindən bəhrələnir. Bunun nəticəsi olaraq, PAŞA Bankın müştəri depoziti bazası 2022-ci ildə 6,223,408 min manata (2021: 5,181,851 min AZN) çatıb.

Müştəri depozitləri əsasən tələbli və müddətli hesablarda müvafiq olaraq 72% və 28% nisbətində cəmlənib (2021: 70% and 30%). Bank, 2022-ci 6 ayı üçün 19,177 min manat xalis mənfəət (2021 ci il 6 ayliq: 39,163 min manat) qazandığını elan edib. Eyni dövr üçün toplam əməliyyat gəlirləri 172,641 min manat təşkil edib ki, bu göstərici keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17% çoxdur (2021 ci il 6 ayliq: 147,391 min manat). Bankın ümümi faiz gəlirləri 175,079 min manata, xalis qeyri-faiz gəlirləri 39,290 min manata çatıb. Nəticədə qeyri-faiz gəlirinin ümumi əməliyyat gəlirlərinə nisbəti 22% təşkil edib.

Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əhatəli danışıqlar sayəsində geniş miqyaslı maliyyə alətlərindən istifadə imkanı əldə edən PAŞA Bank, korporativ müştərilərinə daha çox ticari maliyyə xidmətləri göstərməyə nail olub. Bank, həmçinin "Standard & Poor's" Qlobal Reytinq agentliyindən kredit reytinqi aldıqdan sonra müştərilərin maliyyələşdirilməsi üçün daha yaxşı şərtlər əldə edib. Bank, institusional səviyyədə müştərilərlə münasibətdə məhsuldarlığı artıraraq vaxtında peşəkar xidmətlər göstərmək üçün müxtəlif seminarlar və təlimlər keçirib.

2022-ci iyun sonuna sənədləşmə əməliyyatları balansı (maliyyələşdirmə sonrası daxil olmaqla) 316,027 min manat (2021: 326,241 min manat) təşkil edib. PAŞA Bank 2020-ci ildə sərmayə yetərlilik nisbətinin ARMB-nin kapital qoyuluşları üzrə tələbinə uyğun olaraq 14.2% təşkil etdiyini açıqlayıb (2021: 13.4%). Bank, "Basel II" və "Basel III" dövrünü bitirdikdən sonra kapitalını dividendlər vasitəsilə səhmdarlara qaytararkən tələb olunan kapital səviyyələrinə diqqət yetirməyə davam edir.