"Воскресное чтиво" на Day.Az: Стихи наших читателей

В рамках рубрики "Воскресное чтиво" на Day.Az представляет стихотворения нашей читательницы Фариды Атаевой.

Мы призываем наших читателей продолжать посылать свои произведения на электронный адрес [email protected].

Ana nəsihəti

Qaytarmaq istəsəz haqqımızı siz

Sizdən haqq istəsək haqqımız zəhmət

Zəhməti zəhmətlə böləsiz gərək

Zəhməti heç nəyə etməyin hədəf.

Deməyin biz sizdən narazıyıq yox

Ürəyə sancılan hər hansı bir ox

Ana ürəyindən keçməsin heç vaxt

Qorxuram yerini dəyişər bir vaxt.

Anayam, baxaram, ürəyim ağrar

Gözümü yumsam da, rəngim saralar

Söz demək istəsəm dilim dolaşar

Qiymətli atalar məsəlimiz var

"Nə doğrarsan aşına, o çixar qaşığına".

Sizi başa düşən, sizi izləyən

Sizə məhəbbətdən dağlar yüksəldən

İlahi bir qüvvə anadır, ana

Ürəkdən - ürəyə yol salın ona.

* * *

Bəzən gileylənir ana övladdan

Övladlar dünyaya eynilə gəlir

Bizi Yaradannan gəlməz bir xəta

Tərbiyə atadan, anadan gəlir.

Hər kəs böyüdərsə ağıllı övlad

Ata, ana üçün sərvətdir bu ad

Şərəfi, şöhrəti vətən verəcək

Ürəkdən el-oba əhsən deyəcək.

Ağac şaxələnib bəhər verirsə

Ananın bəhəri övladdır ancaq

Ağaclar kötükdən qida alırsa

Övlad əməlindən qidalanacaq.

Ata dayağımız, vüqarımızdır

Ana zəhmətimiz hər anımızdır

Nənə nəsihəti meyarımızdır

Həyat düşüncəmiz amalımızdır.

Özünü zəhmətə heç salmayanlar

Hər bir çətinlikdən uzaq duranlar

Sabahı övladdan özü nə umar

Artıq söz-söhbətə yol verər onlar.

Gəlin, söz-söhbətə salmayaq heç biz

Övladı naxələf sanmayaq heç biz

Bu, bir oyun deyil qismətdir deyək

Sonrada övladdan biz gileylənək.

Bu mənim təcrübəm, həm də zəhmətim

Açıq bir ürəklə sizə söylədim

Hər bir əziyyətə qatlansaq əgər

Zəhmət olan yerdə, hər iş düzələr.