Baş biti və sirkə ilə düzgün mübarizə necə aparılmalıdır?

Dəri xəstəliklərinin əmələ gəlmə səbəbləri çoxdur və müxtəlifdir. Dəri həmişə xarici mühit faktorlarının təsirinə məruz qalır. (müxtəlif infeksiyalar, viruslar, bakteriyalar, ibtidailər, isti və soyuğa, müxtəlif kimyəvi maddələrə və s.)

Dəri qan-damar, limfa və sinir sistemi vasitəsilə bütün orqanizmlə sıx əlaqədardır. Buna görə də müxtəlif üzvlərdə gedən fizioloji və patoloji proseslər dəriyə müəyyən dərəcədə təsir göstərir.Həmin proseslərin bir çoxu isə dərinin iştirakı ilə gedir. Buna görə də daxili orqanların hər hansı bir xəstəliyi dəriyə də təsir göstərə bilər və dəridə müəyyən dəyişikliklərin yaranmasına səbəb ola bilər.

Dərinin virus xəstəlikləri:
Papillomalar ,sadə herpes (herpes simplex), kəmərləyici herpes (herpes zoster),kandilomalar

Dərinin allergik xəstəlikləri:
Atopik dermatit, kvinke ödemi, məxmərək, kontakt dermatitləri, eczema, neyrodermatit
Piodermitlər (dərinin irinli xəstəlikləri):
Stafilakokk piodermitləri, follikulit, furunkul, karbunkul

Dərinin parazitar xəstəlikləri:
Qoturluq, bitlilik
Bu gün sizə dərinin parazitar xəstəliyi olan bitlilik (pedikulyoz) haqqında məlumat verəcik.
Uşaqlar arasında bitlərə yoluxma (pedikulyoz) hallarına tez-tez təsadüf edilir. Bundan utanmaq lazım deyil.

Çoxdan sübut olunub ki, pedikulyozun gigiyenaya və təmizliyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bitlər hərəkət edir və bir insandan digərinə asanlıqla keçə bilir. Bu başqa insanın papağını, paltarını geyindikdə, başqa insanın darağından istifadə etdikdə mümkündür.
Tanınmış ukraynalı pediatr Evgeniy Komarovskinin pedikulyozun müalicəsi ilə bağlı olan tövsiyələrində qeyd olunur ki, valideyn uşaqda bitləri aşkar etdikdə mütləq bu haqda məktəb və ya baxçaya məlumat verməlidir. Bu nə üçün vacibdir? Eyni sinifdə və ya bağça qrupunda olan digər uşaqlarda da pedikulyoz ola bilər və uşağınız müalicə aldıqdan bir müddət sonra yenə bitlərə yoluxa bilər.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, müxtəlif ölkələrin Pediatr və İnfeksionistlər Assosiasiyaları pedikulyozun müalicəsində "permetrin"tərkibli dərmandan istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Məsələn, "Pedeks"-bit və sirkə əleyhinə məhlul formasında olan, permetrin tərkibli preparat. Əczaçı sizə bitlərə qarşı hər hansı dərman təklif etdikdə onun tərkibinə mütləq fikir verin! Preparatın tərkibində permetrin yoxdursa - almayın!

Pedikulyozun müalicəsi
Uşağın saçlarını qabaqcadan yuyun. Pedeks  məhlulunu pambıq tamponun köməyi saçlara (xüsusilə saçların köklərinə) çəkin. Vasitə saçların bütün uzunluğu boyu çəkilməlidir. Fikir verin ki, Pedeks məhlulu uşağın gözlərinə və ağzına düşməsin! Daha sonra uşağın başına yaylıq bağlayın və 40 dəqiqədən sonra saçlarını yuyun və yaxşı darayın.  
Bu preparat çox effektlidir və onun 1 dəfəlik istifadəsi bitlərdən tam qurtulmağa imkan verir. Pedeks məhlulu bitləri bütün inkişaf mərhələsində (baş bitinin saça yapışmış sirkələrini də) məhv edir. Pedeks  məhlulu eləcə də, bədən və qasıq nahiyəsində olan bitlərə də insektisid təsir göstərir.

Lakin pediatrlar qeyd edir ki, müasir şampunların tərkibində olan bəzi maddələr, xüsusilə silikon permetrinin təsirini azaldır. Bu səbəbdən pediatrlar permetrini 9-10 gündən sonra təkrar istifadə etməyi tövsiyə edirlər.

PEDEKS : Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 26.04.2023 tarixində verilmiş 081022 seriya nömrəli uyğunluq sertifikatı.